چرا ضربات ستون اصلی جیت کان دو هستند؟

ضربه در جیت کان دو بطور کلی به ۲ شکل انجام می شود: ۱_ روی هدف متحرک یا ثابت ۲_ سایه زدن   در مواقع خطر حتی برای دفاع در برابر اشرار، متجاوزین ، سارقین و زورگویان هم از  ضربات استفاده می شود چرا؟ چون تمام کننده است یعنی شما …