جیت کان دو  هنر رزمی قدرتمند بروس لی 

 

 

جیت کان دو   برند شناخته شده و اصیل بروس لی است.

** فقط کسانی که امتیاز لازم را در مشاوره کسب کنند به عنوان هنرجوی خصوصی پذیرفته می شوند  **

 

مشاوره در واتس آپ انجام می شود :

واتس آپ       ۰۹۰۱۰۷۲۲۲۸۰

 

( حمزه ای ، تهران  )